Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Anh Minh, gọi tắt là Tư vấn AMD, thành lập ngày 23 tháng 10 năm 2015 qui tụ các chuyên gia tư vấn được đào tạo quốc tế, có trình độ và công nghệ cao với mong muốn cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và có chất lượng cho các bên tham gia trong quá trình nâng cấp và phát triển các đô thị Việt Nam.

ĐỘI NGŨ

Công ty Tư vấn AMD quy tụ các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng, bao gồm:

Các chuyên gia chủ chốt trong các lĩnh vực Dự án phát triển đô thị, Quản trị rủi ro môi trường, Ngoại ngữ-kết nối và Hỗ trợ cập nhật thông tin.

Ngoài ra có thể mời bổ sung nguồn chuyên gia theo yêu cầu công việc từ các đối tác của Công ty và đồng nghiệp cá nhân.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN

Dự án phát triển đô thị

Quản trị rủi ro môi trường

Ngoại ngữ – Kết nối

Hỗ trợ cập nhật thông tin

CÁC THẾ MẠNH

Có năng lực kinh nghiệm chuyên môn cao trong các lĩnh vực đăng ký.

Phương thức làm việc chuyên nghiệp, hợp tác chặt chẽ với các bên.

Quán triệt và áp dụng các chính sách, quy định của nhà nước và các nhà tài trợ trong lĩnh vực chuyên môn.

Có kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin, đào tạo ứng dụng công nghệ tin học, các phần mềm đồ họa và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công việc.

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

AMD làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua:

  • Cử chuyên gia độc lập tham gia thực hiện các dịch vụ;
  • Liên danh liên kết với các đối tác trong nước/quốc tế;
  • Hợp đồng trọn gói thực hiện các dịch vụ.

CÁC ĐỐI TÁC

i) Nghiên cứu chính sách: Viện tăng trưởng xanh toàn cầu GGGI, Tổ chức hợp tác kỹ thuật Bỉ BTC, Công ty ATEDEF; ii) Nghiên cứu quy hoạch: Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia VIUP, Công ty Nippon Koe Viet Nam, Hội quy hoạch và phát triển đô thị VUPDA, Hội quy hoạch vùng và đô thị quốc tế IsoCaRP; iii) Thiết kế đô thị: VIUP, CDC, Công ty tư vấn Khu CN sinh học HN, RSP, iv) Quản lý dự án: Công ty Deloitte, CT Thikeco, CT ADCOM, VIWASE, CT BVI; v) Quản trị môi trường: Trung tâm Nghiên cứu môi trường đô thị CRURE VIUP, Công ty Coninco; vi) Ngoại ngữ kết nối: Trung tâm AITVN, Hiệp hội đô thị VN ACVN, Tạp chí QH Xây dựng; vii) Hỗ trợ cập nhật thông tin: Trung tâm GIS VIUP, GeoViet.

CÁC KHÁCH HÀNG

Cục Phát triển đô thị UDA, Tổ chức hợp tác phát triển OECD, Ngân hàng thế giới WB tại VN, Các đô thị miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hồ sơ năng lực: https://drive.google.com/file/d/1ji8zyZM0reWr2Y75Ny5dThhdQCUYRVHJ/view?usp=sharing

viTiếng Việt