Phát triển đô thị (PTĐT) bao gồm việc hình thành, thúc đẩy và quản lý gia tăng dân số, mở rộng diện tích, xây dựng hạ tầng, phố xá nhà cửa, cải thiện môi trường và diện mạo đô thị theo thời gian. Quá trình này tạo nên không gian vật chất, ngôi nhà chung cho các hoạt động KT-XH đô thị. Trong đó, thực hiện các dự án phát triển đô thị theo các chủ trương chính sách, có quy hoạch, quản lý thực hiện, đầu tư nhiều thành phần … đang trở thành phương thức chủ đạo..

Chính sách chiến lược

Từ khi đổi mới, quá trình đô thị hóa (ĐTH) ở nước ta đã và đang diễn ra nhanh chóng. Trên 800 đô thị các loại cùng các khu kinh tế-công nghiệp-đô thị, cửa khẩu, hạ tầng đầu mối đang trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH to lớn. Tuy nhiên, nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống như cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường, gia tăng biến đổi khí hậu .v.v. đang làm cho quá trình này có nguy cơ thiếu bền vững, thậm chí cản trở phát triển KT-XH

Từ khi đổi mới, quá trình đô thị hóa (ĐTH) ở nước ta đã và đang diễn ra nhanh chóng. Trên 800 đô thị các loại cùng các khu kinh tế-công nghiệp-đô thị, cửa khẩu, hạ tầng đầu mối đang trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH to lớn. Tuy nhiên, nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống như cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường, gia tăng biến đổi khí hậu .v.v. đang làm cho quá trình này có nguy cơ thiếu bền vững, thậm chí cản trở phát triển KT-XH. Sau khi trào lưu phát triển bền vững (PTBV) được khởi xướng từ những năm 1990, Việt Nam đã sớm cam kết phát triển theo xu hướng này thông qua các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia, ngành và địa phương. Tuy nhiên, phát triển đi đôi với bền vững môi trường đang là thách thức lớn mà các ĐT cần vượt qua. Đối với các nước đang phát triển như VN, các khó khăn càng nhiều hơn.

Kinh nghiệm chính sách PTĐT BV, là tất cả hay bất kỳ kết quả gì về tiết kiệm tài nguyên năng lượng, tăng trưởng xanh, tiêu thụ xanh, đô thị thông minh, của các hoạt động đô thị hóa do các thành phần thể chế và người dân thực hiện theo các sáng kiến từ chính sách, QH, thiết kế tới thực thi các dự án PTĐT. Chuyên gia AMD đã tham gia:

Phối hợp với chuyên gia VIUP nghiên cứu đề xuất lồng ghép các tiêu chí tăng trưởng xanh vào nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị của TP Trà Vinh.

Phối hợp với chuyên gia OECD, Habitat và GGGI trong xây dựng Báo cáo đánh giá và khuyến nghị các nhóm chính sách đô thị Việt Nam.

Nhóm CSCác lĩnh vực XD chính sách
01-Nơi01-Nhà ở: Cân đối cung cầu và hỗ trợ người nghèo
sinh sống02-Sử dụng đất: Theo qui hoạch và kế hoạch
10-Ô nhiễm môi trường: Kiểm soát nguồn thải
11-Không gian mở: Duy trì, mở rộng qua đấu thầu DV
02-Con người01-Thay đổi dân số học: Việc làm cho giới trẻ (22-26 tuổi)

Quy hoạch, thiết kế đô thị bền vững

Quy hoạch đô thị (QHĐT) là cách sắp xếp các hoạt động trong quá trình phát triển không gian ĐT theo thời gian. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này là tất cả hay bất kỳ kết quả nào góp phần tạo nên một hệ thống đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả, triển khai các chính sách chiến lược tới các quy hoạch tổng thể thiết kế chi tiết, chương trình dự án phát triển đô thị và các bên thực hiện giám sát đánh giá, giúp các chính quyền đô thị phát triển không gian cơ sở vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu KT-XH và bền vững MT. Chuyên gia AMD đã:

i) Phối hợp với tư vấn … đề xuất phương án thiết kế QH cho Khu công nghệ cao sinh học được TP Hà Nội phê duyệt.

ii) Phối hợp với chuyên gia Nippon Koe VN đề xuất giải pháp xây dựng hạ tầng cho người tàn tật trong dự án Mở rộng nâng cấp đô thị SUUP tại Đồng bằng sông Cửu Long.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

iii ) Phối hợp với chuyên gia VIUP lập nhiệm vụ và giám sát thiết kế đô thị trục Nguyễn Văn Cừ, đóng góp vào thương hiệu du lịch TP Hạ Long.

Quản lý dự án nâng cấp phát triển đô thị.

Quản lý dự án (QLDA) phát triển đô thị (PTĐT) bao gồm việc lập, phê duyệt, vận hành thực thi, theo dõi đánh giá và chuyển giao kết quả các loại dự án chính sách, quy hoạch thiết kế đô thị, đầu tư nâng cấp phát triển hạ tầng, các khu đô thị công nghiệp, từ các nguồn khác nhau. Kinh nghiệm quản lý dự án PTĐT là tất cả hay những gì giúp đem lại kết quả đúng tiến độ chất lượng, góp phần thúc đẩy PTĐT. Chuyên gia AMD đã phối hợp với Cục Phát triển Đô thị và chuyên gia WB xây dựng và điều phối thực hiện:

i) Chương trình phát triển đô thị dựa vào kết quả ở 7 đô thị miền núi Phía Bắc (Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái).

ii) Dự án nâng cấp 6 đô thị Đồng bằng sông Cửu Long (Cà Mau, Cần Thơ, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Rạch Giá và Trà Vinh).

viTiếng Việt