Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa và cách mạng 4.0 để trở thành nước phát triển trong một vài thập kỷ tới, các nhu cầu sử dụng ngoại ngữ nâng cao kiến thức năng lực, mở rộng kết nối ngày càng thiết thực, sâu rộng và nâng cao.

Dịch vụ ngoại ngữ kết nối của Tư vấn AMD bao gồm các công việc:

i) Dịch thuật, đính chính và biên tập các văn bản tài liệu đa ngữ, phiên dịch các cuộc làm việc bằng các tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Tây Ban Nha.

ii) Đào tạo tập huấn nâng cao ngoại ngữ cho các cán bộ quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

iii) Hỗ trợ kết nối chia sẻ kinh nghiệm mở rộng hợp tác thông qua môi giới, tổ chức gặp gỡ đối tác và điều phối giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

iv) Chuẩn bị tờ rơi, chụp hình/quay phim, quảng cáo nhân diện thương hiệu, thiết kế và duy trì website.

viTiếng Việt